"Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Dili Bölümü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5/i maddesi uyarınca kurulmuş olup, Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların birinci sınıf öğrencilerine “Türk Dili-I” ve “Türk Dili-II” olmak üzere, iki dönemi kapsayacak şekilde, haftada iki saat Türk Dili öğretimi veren bir bölümdür.

Üniversitemizde Türk Dili dersleri, YÖK tarafından çerçevesi oluşturulan “Türk Dili” dersi programına göre verilmektedir. Yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin almakla yükümlü oldukları “Türk Dili” dersinin çerçeve programında Türkçenin kültürel boyutlar içinde değerlendirilmesi, dil bilgisi ve kompozisyon bilgileri temel konular olarak belirlenmiştir.

Türk Dili Bölümü, Kırıkkale Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel bir biçimde kullanabilme yeteneği kazandırmayı ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.